Koleżanki i Koledzy 🙂


Rozpoczynamy kolejny sezon spotkań tenisowych na Naszych kortach TKKF „Ogniwo”.

Jak co roku zapraszamy wszystkich chętnych do uczestniczenia w życiu tenisowym
Naszego Klubu.
Chcielibyśmy żeby nasze pobyty na kortach odbywały się w komfortowych warunkach
na miarę warunków życia przynajmniej takich, jakie mamy w swoich domach i rodzinach.

Zapraszamy do świadczenia pracy społecznej dla przygotowania kortów, budynku
klubowego i całej posesji do sezonu. Prace już zostały rozpoczęte, niemniej wiele
potrzebnych działań pozostaje do wykonania.

Od 28 marca 2022 r. przewidujemy następujące roboty:
Dla mężczyzn:

 1. Wyczyszczenie wierzchniej warstwy kortów z pozostałości po zimie – liści, igliwia,
  gałęzi itp.
 2. Zruszanie (zgrabienie) oraz usunięcie (wywiezienie) około 1 do 2 cm grubości
  wierzchniej, wcześniej wyczyszczonej, warstwy nawierzchni
 3. Podobijanie, podniesionych przez mrozy, linii kortowych
 4. Rozprowadzenie na kortach nowej mączki (min 1,0 t na kort
 5. Kilkukrotne wałowanie wzdłuż i w poprzek czterech kortów, uzupełnianie na bieżąco
  ubytków mączki
 6. Rekonstrukcja zniszczonych przez upadek drzew z Lasku Miejskiego fragmentów
  ogrodzenia kortu nr 4 oraz ogrodzenia posesji wzdłuż Młynówki
 7. Naprawa ławek kortowych oraz ławek wokół kortów, uzupełnienie ubytków, wymiana
  uszkodzonych fragmentów, malowanie
 8. Odnowienie, malowanie fragmentów ogrodzenia kortów
 9. Uruchomienie pompy i instalacji zraszania kortów
 10. Naprawa dachu szopy materiałowej
 11. Uporządkowanie posesji – zgrabienie liści i innych pozostałości po zimie
 12. Odmalowanie niektórych pomieszczeń w budynku klubowym
  Dla kobiet:
 13. Uporządkowanie wnętrza budynku klubowego
 14. Umycie sprzętów i naczyń Aneksu kuchennego
 15. Umycie okien
 16. Doprowadzenie do właściwego stanu szatni i toalet
 17. Zadbanie o estetykę otoczenia- kwiaty, doniczki itp.

Każda osoba, która poświęci na wykonanie w/w prac min. 3 godz. będzie zwolniona
z części opłaty składki członkowskiej w wys. 30,00 zł.
Koordynacją prac zajmować się będą gospodarze kortów oraz członkowie Zarządu.

ZAPRASZAMY
Zarząd Ogniska TKKF „Ogniwo”