Projekt
„Tenis Bez Granic”

W ramach projektu „Tenis bez granic”, którego łączna wartość sięga kwoty ok. 35.000 euro – Ognisko TKKF „Ogniwo” zaplanowało następujące działania:

Wszystkie wyżej wymienione zadania zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Nasi partnerzy projektu – koledzy z TJ Slavoj z Czeskiego Cieszyna – w ramach projektu :

  • doposażyli salkę klubową w potrzebny sprzęt

  • zmodernizowali nawierzchnię chodnika w obrębie swoich kortów

  • prowadzili szkolenie tenisowe dzieci w szkółce tenisowej

  • wspólnie z nami zorganizowali Amatorskie Mistrzostwa Cieszyna i Czeskiego Cieszyna w tenisie ziemnym.

Na kortach Ogniwa, w okresie od kwietnia do października 2012r. prowadzone było szkolenie tenisowe dzieci w ramach zajęć szkółki tenisowej. Zajęcia odbywały się w tym okresie systematycznie, za wyjątkiem krótkiej przerwy wakacyjnej. Szkoleniem objęta była grupa ok. 30 dzieci – głównie wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacujno-Wychowawczego PSOUU w Cieszynie. Zajęcia prowadził uprawniony instruktor tenisa ziemnego – Michał Andrzejewski. W miesiącu czerwcu 2012r. dzieci ze szkółki tenisowej uczestniczyły w zorganizowanym dla nich z okazji Dnia Dziecka turnieju tenisa ziemnego.

Zgodnie z harmonogramem projektu, a po uzyskaniu pożyczki z Miasta Cieszyna przeznaczonej na finansowanie zadań projektowych, zakupiona została armatka do podawania piłek tenisowych. Zakup ten dokonany został 10 sierpnia 2012r. Zakupiona armatka w minionym sezonie tenisowym wykorzystywana była w trakcie prowadzonej szkółki tenisowej dla dzieci oraz do indywidualnego treningu tenisowego członków Klubu tenisowego.

W dniach 08-09 września 2012r., na kortach Ogniwa i TJ Slavoj rozegrane zostały Amatorskie Mistrzostwa Cieszyna i Czeskiego Cieszyna w tenisie ziemnym. Organizacją turnieju zajmował się 10 osobowy Komitet Organizacyjny w skład którego wchodzili członkowie TJ Slavoj i TKKF Ogniwo. Informacje o turnieju prezentowane były na plakatach, banerach oraz na stronach internetowych obu Klubów.

W turnieju tym uczestniczyło 16 kobiet i 47 mężczyzn. Uroczystość otwarcia turnieju miała miejsce na kortach Ogniwa w Cieszynie i uczestniczyli w niej zaproszeni goście:

Bolesław Zemła – Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Adam Swakoń – Wiceburmistrz Miasta Cieszyna

Bogdan Kasperek – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Olza w Cieszynie

Stanisław Folwarczny – Starosta Czeskiego Cieszyna

Vilem Rusnok – Prezes TJ Slavoj Czeski Cieszyn

Łukasz Malarz – Dyrektor Oddziału BZ WBK w Cieszynie.

Do obsługi medialnej turnieju zaproszeni zostali:

TVP 2 Katowice, Głos Ziemi Cieszyńskiej, Gazeta Codzienna, OX Cieszyn, Kablowa Telewizja z Czeskiego Cieszyna, Cieszyńskie Listy z Czeskiego Cieszyna. Informacje o turnieju prezentowane były i są na stronach internetowych www.teniscieszyn.pl oraz www.tenistesin.cz.

Zdobywcy czołowych miejsc w turnieju otrzymali puchary oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnera Projektu – BZ WBK Oddział w Cieszynie.

W ramach turnieju odbył się też mecz pokazowy zawodowych tenisistów z Polski i Czech.

Zgodnie z harmonogramem projektu – w miesiącu sierpniu 2012r. dokonana została modernizacja ścieżki na kortach tenisowych Ogniwa, a w miesiącu wrześniu rozpoczęte zostały prace modernizacyjne budynku klubowego Ogniwa.

W ramach modernizacji budynku klubowego Ogniwa:

  • wykonano ocieplenie i elewacje ścian szczytowych budynku oraz ściany od strony drogi,

  • wykonano ocieplenie stropu oraz nowe poszycie dachu budynku klubowego,

  • wykonano nową posadzkę w całym budynku klubu,

  • wykonano modernizację instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w budynku klubu,

  • obniżony został sufit w salce klubowej oraz wymalowane zostały ściany,

  • wykonana została modernizacja bufetu w salce klubowej.

Wszystkie prace modernizacyjne zakończone zostały w miesiącu grudniu 2012r.

Aktualnie, po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu – 18 stycznia br., o godz. 14:00, na kortach Ogniwa odbędzie się spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Wśród zaproszonych gości są również :

Tadeusz Kopeć – Senator RP, Aleksandra Trybuś – Posłanka na Sejm RP, Bogdan Kasperek – Dyrektor SWiRR „OLZA” w Cieszynie, Václav Laštůvka – Dyrektor SWR Śl.C. w Czeskim Cieszynie, Vilém Rusnok – Prezes TJ Slavoj, oraz grono przyjaciół Klubu.

 

30 lipca 2012

W 2012 roku klub tenisowy Ognisko TKKF „Ogniwo” wspólnie z klubem tenisowym TJ Slavoj z Czeskiego Cieszyna realizują projekt pod nazwą „Tenis bez granic”.

Projekt ten dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Sląsk Cieszyński Tĕšinské Slezsko.

Ten wspólny projekt, z jednej strony jest efektem potrzeb obu klubów jak również wieloletniej, przyjacielskiej współpracy, która w 2011r. zaowocowała podpisaniem Umowy Partnerskiej pomiędzy klubami i wspólnym wnioskiem.

Suma otrzymanego dofinansowania sięgająca kwoty prawie 35.000 euro umożliwia klubowi Ogniwo:

– dokonać modernizacji budynku klubowego,

– dokonać modernizacji ścieżki wzdłuż kortów,

– dokonać zakupu treningowej maszyny do podawania piłek tenisowych,

– prowadzenie szkółki tenisowej dla dzieci,

– zorganizowanie Amatorskich Mistrzostw Cieszyna i Czeskiego Cieszyna w tenisie ziemnym.

Od DEKAD Dla Cieszyńskiego Tenisa

Zobacz, co robimy 

Organizujemy, Działamy, Gramy.

Rozwijamy Tenis w Cieszynie od DEKAD. 

Projekt „Tenis Bez Granic” otworzył w 2012 roku nowy etap w życiu naszego klubu i cieszyńskiego tenisa.

Rozwinęliśmy skrzydła i na dobre połączyliśmy siły z naszymi przyjaciółmi z klubu tenisowego TJ Slavoj w Czeskim Cieszynie. 

Jesteśmy dumni z tego, że tworzymy cieszyńską społeczność tenisową. Od lat organizujemy, działamy, gramy, aby rozwijać w Cieszynie ten piękny sport, jakim jest tenis. 

W 2023 roku wprowadzamy nasz klub i społeczność tenisową w nowy, cyfrowy świat. Dla wzrostu efektywności organizacji, dla przedstawienia w sieci historii klubu, dla tenisa 🎾❤️.

Wkrótce przedstawimy historię klubu oraz cyfrowe wersje kronik Klubowych.

 

Telefon do gospodarza kortów

Ognisko TKKF "OGNIWO"

NIP: 548-17-46-542
REGON: 070829267

Adres:

Aleja Jana Łyska 25

43-400 Cieszyn 

Do zobaczenia na kortach

i na Facebooku 🙂

Na naszej stronie na Facebook dowiesz się jeszcze więcej o tym, co robimy. 

Zapraszamy!  

Zobacz też naszą stronę kontaktową