Klub Tenisowy Ogniwo Cieszyn

Walne Zebranie Członków Ogniska TKKF „Ogniwo” w Cieszynie

Zapraszamy wszystkich członków naszego Klubu do uczestnictwa w zebraniu.

Zebranie odbędzie się w czwartek, 27 listopada 2014r.
w sali klubowej kortów, w Cieszynie przy Al. Jana Łyska 25
o godz. 18:00 w I terminie
a w przypadku braku wymaganego quorum
o godz. 18:15 w II terminie

Porządek obrad

 

Walnego Zebrania Członków

Ogniska TKKF „Ogniwo” w Cieszynie

Cieszyn, 27.11.2014r

 

 

 

1.  Otwarcie zebrania

– przywitanie zebranych

– wybór przewodniczącego zebrania

– wybór protokolanta

 

2.  Zatwierdzenie porządku obrad

 

3.  Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu

– sprawy organizacyjne – Prezes Mateusz Waliczek

– działalność sportowa – Wiceprezes Michał Andrzejewski

– sprawy finansowe – Skarbnik Danuta Ziętek

 

4.  Sprawozdanie ustępującej Komisji Rewizyjnej

 

5.  Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami

 

6.  Podjęcie uchwały o absolutorium ustępującemu Zarządowi

 

6.  Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej

– wybór Komisji Skrutacyjnej

– zgłaszanie kandydatów do nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej

– głosowanie

– sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej

– ukonstytuowanie się nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej

    (uchwała o wyborze nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej)

 

7.  Zakończenie zebrania

 

 

 

 

Zarząd

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *